Bucureşti 1964

Alex Gâlmeanu a descoperit 28 de imagini stereografice realizate de un american la Bucureşti în 1964. Împreună, compun un fotoreportaj vibrant al vieţii cotidiene din acel an. Este anul în care Brejnev îl înlocuieşte pe Hruşciov la conducerea URSS. În România, în aprilie, Biroul Politic şi apoi CC al PMR adoptă în aprilie Declaraţia cu privire la poziţia PMR în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, în esenţă declaraţia de independenţă a PMR faţă de Moscova. În iulie acelaşi an, este emis decretul de amnistiere cu nr 411 care eliberează ultimii deţinuţi politici din puşcării.

Leave a Reply